ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Konrad-Adenauer-Stiftung
Aντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Γραφείο Ελλάδας, Μουρούζη 8
10674 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 7247 126
Φαξ: +30 210 7247 153
info.athen@kas.de